inclusief werken

voor mensen en organisaties die de kracht van inclusief werken inzetten

inclusief beleid

Tien tips voor inclusief samenwerken

Tien tips voor inclusief samenwerken

alles over inclusief samenwerken

De samenwerking op je afdeling verbeteren? Meer energie halen uit je team? Blij worden van samenwerken? Inclusie lijkt een abstract begrip. Maar het is gemakkelijk tastbaar te maken. Hieronder tien praktische tips.

commitment inclusie

Kies voor inclusief samenwerken

commitment inclusie

Wat is inclusief samenwerken? Dat is samenwerken in een team waarin iedereen echt meedoet en meepraat. Zoek eens verder uit of je eigen werkgever beleid heeft over inclusie en diversiteit. En wat vind je zelf? Wil je dat iedereen meetelt?

1 Neem een standpunt in

Staat er iets op onze website over diversiteit of over inclusie?

Wil ik werken of ook samen werken?

Je doet mee aan inclusief samenwerken door van je te laten horen. Begin er gewoon eens een gesprek over met collega’s. Zet het als overleg punt op de agenda van het werkoverleg. Dat helpt jou en je collega’s om er goede, open, gesprekken over te voeren.

2 Spreek je uit

Hoe beoordelen wij de samenwerking in ons team?

Kunnen we het in het werkoverleg een half uur hebben over samenwerken en inclusief samenwerken?

Samenwerk

Werk aan samenwerking ​

Samenwerk

In elk team en op elke afdeling zijn sommige mensen meer aan het woord dan anderen. Dat is gewoon en het is in de meeste teams zo. Maar waarom eigenlijk? Waarom komen anderen minder aan het woord? Het hoeft nu nog niet perfect te zijn. Waar het om gaat is of je het beter wilt doen. Je kunt anderen wat vaker het woord geven. Of je kunt ze vragen om hun mening over een onderwerp.

3 Maak ruimte voor elkaar

Jij hebt er nog weinig over gezegd, wat vind jij hiervan?

In een grote groep is het lastig discussiëren, laten we er eerst in subgroepen over praten

Je hebt altijd collega’s die het gemakkelijker betrekt bij een gesprek en anderen waar je minder mee praat. Dat kan zo gegroeid zijn. Of soms is er letterlijk een muur tussen twee werkplekken. Hier kan je meer aan doen dan je denkt. Begin eens wat vaker het gesprek met de mensen waar je minder vaak mee samenwerkt. Of nodig ze uit om ergens aan mee te doen.

4 Leer elkaar kennen en overbrug de verschillen

Kom je bij ons zitten? We maken plek voor je!

Als jij er nu naar kijkt, hoe komt dit bij jou over?

Zelfkennis

Ken jezelf ​

Zelfkennis

Iedereen heeft een eigen manier van kijken, met eigen ervaringen en eigen voorkeuren. Dat is natuurlijk en vaak gebaseerd op je afkomst en opvoeding. Je hebt een eigen bril op waardoor je de wereld bekijkt. Als je dat kunt toegeven, ben je begonnen met inclusief samen werken. Daarbij kun je anderen altijd vragen iets te zeggen over jouw “bril”: jouw manier van kijken, jouw gewoontes, en jouw manier om met mensen om te gaan.

5 Ken je eigen smaak en je eigen bril

Ik ben misschien bevooroordeeld, hoe kijk jij hier tegen aan?

Kun jij even met mij meekijken? Ik heb hier misschien een eigen, te eenzijdige, kijk op.

Alle mensen hebben hun eigen smaken en een eigen manier van kijken. Op basis daarvan heb je oordelen en voorkeuren. Bij inclusief samenwerken hoort het uitstellen van je oordeel over anderen. Heb je een discussie met een collega, ben je het niet eens met een collega wacht dan even met je oordeel.

6 Stel je eigen oordeel nog even uit

Ik heb er moeite mee, dus leg het mij eerst nog eens uit.

Ik kan nog niet volgen wat je wilt, laten we het er over hebben.

 

Diversiteit, dat is is ...

Inclusief, dat is ...

Het feit dat de de mensen in een organisatie van elkaar verschillen en verschillende achtergronden hebben. Achtergrond kan betrekking hebben op uiteenlopende zaken als afkomst, religie, opleidingsniveau, sekse, geaardheid en/of leeftijd.

uitgebreide beschrijving diversiteit>>

cultureel intelligent

Wordt slimmer

cultureel intelligent

Andere culturen hebben andere gewoontes, andere gebruiken en andere normen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar daarmee weet je nog niet echt hoe het in die cultuur werkt.  Een beetje begrip voor elkaar is enorm goed voor de samenwerking. Er naar vragen is de snelste manier om er meer over te leren.

7 Leer mensen echt kennen

Jij hebt een andere achtergrond, hoe kijk jij daar nou naar?

Hebben mensen in jullie cultuur hier een andere kijk op? Hoe zit dat?

Je aanpassen bij de achtergronden van de ander is gemakkelijker dan je denkt. Als je weet wat bij de cultuur van een collega hoort kun je daar wat mee. Het begint vooral bij respect. Laat je niet laatdunkend uit over anderen. Dus geen grapjes maken over mensen van een andere cultuur. (En zeker geen nare opmerkingen maken.)

8 Respect werkt

Ik kan me wel voorstellen dat .. je met die achtergrond….

Dat kan wel eens anders over komen dan we bedoelen.

 

Lef

Toon lef

Lef

Inclusief samenwerken is een standpunt innemen en dat naar anderen uitspreken. En daar hoort ook bij dat je anderen aanspreekt op goed samenwerken. Bijvoorbeeld als een collega iets zegt wat jij niet inclusief vindt. Dat hoeft echt niet vervelend voor die collega te zijn.

9 Spreek je uit voor wat je belangrijk vindt

“Ik hoor je zeggen….. Ik denk dat je dat als grap bedoeld. Volgens mij kan dat onprettig overkomen”

“Bij goed samenwerken hoort ook dat je ….”

Vaak hebben mensen in teams een vaste manier van samenwerken. Teams hebben gewoonten en een cultuur, een vaste manier van overleg voeren. Is die bij jullie altijd goed voor de samenwerking? Of kun je er iets aan verbeteren? Je hebt vast ideeën om daaraan bij te dragen. Begin het gesprek erover, of breng het naar voren in een werkoverleg.

10 Verander wat gewoon is

Kunnen we eens bespreken hoe we het werkoverleg voor iedereen wat meer een overleg maken?

Sommige mensen komen hier minder aan het woord, kunnen we daar iets aan doen?

Inclusief werken

fijn en duurzaam samenwerken in een diverse organisatie

Inclusief werken

fijn en duurzaam samenwerken in een diverse organisatie

Tien tips voor inclusief samenwerken Meer lezen »

Scan Diversiteit en Inclusie

Baseer D&I op feiten: een scan, monitor en kengetallen. Klik hieronder.

Scan Diversiteit en Inclusie

IS HET ALLEEN BELEID OF IS HET OOK STRATEGIE?

Het formuleren van standpunten en beleid is een goed begin. Wie doorpakt, heeft ook een strategie: een plan om D&I de komende jaren te vergroten. HR-instrumenten voor rekrutering, onboarding, talentontwikkeling en leiderschapsontwikkeling horen bij het plan voor diversiteit en inclusie.

Een HR (P&O) -staf wil sturing hebben op de ontwikkeling van D&I in de hele organisatie. Getallen en feiten zijn daarbij onmisbaar. Doelen, streefgetallen en statistieken zijn onmisbaar in de D&I ladder.

Resultaten Scan Diversiteit en Inclusie

klik hieronder voor een voorbeeld

welke trede van de Diversiteit & Inclusieladder

Een analyse met de scan is er voor organisaties die een koers willen inslaan en met een plan gaan werken. De scan sluit daarom nauw aan bij de Diversiteit & Inclusie ladder.  Een scan met het  kader van de D&I ladder geeft antwoorden op drie strategische vragen.

  1. Op welk trede van de ladder staat de organisatie in de ontwikkeling van diversiteit & inclusie?
  2. Welke maatregelen zijn passend bij het huidige ontwikkelingsniveau van D&I?
  3. Welke strategische en praktische stappeng gaan op deze huidige trede  werken?

Praktisch advies in een strategisch D&I kader

De Scan Diversiteit en Inclusie begeeft zich op vijf beoordelingsniveaus. Met u samen brengen we in kaart:

  • Hoe HR aansluit bij de organisatie strategie
  • Welke HR instrumenten u in huis heeft die diversiteit en inclusie bevorderen
  • Welke streefgetallen en kengetallen u al heeft 
  • Welke bijdrage het leiderschap in de organisatie heeft
  • Hoe inclusief de huidige cultuur is.

 

Advies: in praktische stappen naar de volgende trede

Na de analyse stellen we vast wat er als eerste verbeterd en aangevuld kan worden. Het gaat er niet om wat er allemaal mogelijk is:  wat u allemaal kunt doen aan diversiteit & inclusie. Wij adviseren welke stappen op dit moment passend zijn: maatregelen waarmee de organisatie op de volgende trede van de D&I ladder komt.

wat en hoe

De ervaring leert dat drie gesprekken met de HR afdeling al kunnen voldoen.  Doorlooptijd: vanaf 4 weken. Scan Diversiteit en Inclusie is altijd maatwerk. De kosten: kan vanaf €2.490,– exc. BTW. 

 
Veel kengetallen voor diversiteit zijn in huis al aanwezig. Ze geven houvast en een vast onderdeel van de inclusieladder. De getallen geven veel informatie over diversiteit. Ze tonen de effecten van uitgevoerde programmastappen. Ze laten ook zien op er vooruitgang is op de inclusieladder. 
klik hieronder

Veel kengetallen voor diversiteit zijn in huis al aanwezig. Maar weten we ook wat het personeel merkt en voelt van diversiteit en inclusie? De ervaring leert dat medewerkers vaak andere meningen hebben dan management en staf. Daarvoor is onze genormeerde Inclusie Monitor (IM) inbegrepen bij de scan.

klik hieronder

Inclusief werken

fijn en duurzaam samenwerken in een diverse organisatie
Het meten van inclusie en diversiteit
mail ons met uw opmerking, vraag, of terugbelverzoek

Scan Diversiteit en Inclusie Meer lezen »

Scroll naar boven