inclusief werken

voor mensen en organisaties die de kracht van inclusief werken inzetten

Baseer D&I op feiten: een scan, monitor en kengetallen. Klik hieronder.

Inclusie Monitor

Kun je inclusie meten?

In alle gesprekken over diversiteit en inclusie is het belangrijk om getallen als startpunt te hebben. Dit beantwoordt de eerste vragen over inclusie in de eigen organisatie en op de eigen werkplek. Diversiteit kun je terug zien in de HR kengetallen. Wie harde uitspraken wil doen over inclusie, wil het gevoel en de beleving meten. Wat mensen meemaken aan inclusie, uitdrukken in een getal. De verschillende getallen van de inclusie monitor laten goed zien waar verbeteringen het meeste opleveren.
Op deze pagina lees je alles over precies en betrouwbaar inclusie meten.

Inclusie monitor laat de inclusieve cultuur zien in objectieve getallen.  Door deze betrouwbaar te meten zie je exact wat medewerkers mee maken. 

de inclusie monitor
  Add a header to begin generating the table of contents

  de inclusie monitor

  De cultuur van de organisatie vind je terug in de gespreken tussen mensen. En in de beleving van mensen. Wij meten inclusie door vragen te stellen aan de mensen die het weten. De medewerkers.

  •  Met een online vragenlijst beantwoorden zij of iedereen meetelt.
  • Dit doen we online en anoniem omdat er dan openhartig beantwoord wordt.
  • Daarbij brengen we in kaart of iedereen meetelt: of medewerkers met speciale achtergronden andere ervaringen hebben dan de medewerkers die bij de meerderheid horen. 
  • Nadat medewerkers de monitor hebben ingevuld komt er een helder rapport uit waarin duidelijk is wat medewerkers meemaken, wat het verschil is tussen de minderheden en de meerderheid en of teams en afdelingen verschillen.    
  inclusie monitor organisatie
  klik om te vergroten

  de juiste inhoud

  Bij de ontwikkeling van de inclusiemonitor hebben we eerst in kaart gebracht wat medewerkers in organisaties meemaken van inclusie. Daar hebben we ruim honderd vragen bij gemaakt. Na een onderzoeks fase  zijn de beste vragen uitgekozen en zijn de vragen ondergebracht in acht verschillende meetschalen. De inclusie monitor heeft nu vijftig vragen en meet:

  Of de verwachtingen die bij de werving worden gewekt, worden waargemaakt in de baan zelf

  Of alle mensen goed worden geintroduceerd en ingewerkt

  Of mensen voelen dat zij er mogen zijn en zichzelf mogen zijn

  Of de relatie tussen medewerker en leidinggevende voor iedereen goed is

  Of van iedereen de inspanningen en resultaten goed worden gezien en gewaardeerd

  Of de cultuur open staat voor mensen die ” anders ” zijn

  of iedereen dezelfde kansen maakt om zich te ontwikkelen en loopbaankansen krijgt

  Of mensen zich verbonden voelen met de eigen organisatie

  Met deze acht “inclusie-getallen”  meet de inclusiemonitor of iedereen meetelt. Een voorbeeld: van mensen met lage scores  op de inclusie-getallen weten we zeker dat ze liever zouden vertrekken om elders te gaan werken.

  is inclusie voor iedereen?

  U heeft alleen wat aan “inclusie meten”  als duidelijk wordt wat minderheden vinden.  Daarbij zijn er twee belangrijke punten om op te letten: 

  1) Je wilt het begrip ” minderheden” goed uitwerken. Belangrijk is dat je aan meer denkt dan ethnische afkomst. Er zijn namelijk veel meer speciale achtergronden van mensen die het verschil kunnen maken tussen meetellen en uitgesloten worden. Zie ook de wet Algemene wet gelijke behandeling. 

  2) Bij het meten van inclusie is het vaststellen van iemands achtergrond niet eenvoudig. Als  je ernaar vraagt heb je gelijk te maken met wetgeving. Daarbij gaan vragen naar persoonlijke achtergronden een averechts effect hebben op de bereidheid om mee te werken.

  In de inclusie monitor hebben we hier een oplossing voor waardoor sores van minderheden en de meerderheid te onderscheiden zijn

  inclusieve cultuur en verschillen
  klik om te vergroten

  betrouwbaar meten

  klik om te vergroten

  Feiten, observaties en getallen zijn belangrijk. Maar ook gevoel, communicatie en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van inclusie. Daar gaan de vragenlijsten van de inclusie monitor over.  Juist bij  vragenlijsten stel je hoge eisen aan precisie ofwel betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid van een vragenlijst vaststellen kan op meerdere manieren. Wij werken met consistentie meting. Als alle vragen binnen een meetschaal goed samenhangen dan is dat een maat voor betrouwbaarheid. Consistentie wordt weergegeven in een schaal van 0 tot 1.  Inclusie monitor heeft een betrouwbaarheid van .913  (Cronbach’s Alpha).

  transparantie en gemak

  Indien je mensen een online vragenlijst zoals inclusie monitor  toestuurt wil je dat zo veel mogelijk mensen die invullen. Dat vraagt om transparantie en gemak. Transparantie betekent dat mensen de vragenlijst en het doel ervan begrijpen. Daarbij horen een duidelijke uitleg en duidelijke vragen. Inclusie-monitor voegt daar aan toe dat we medewerkers laten zien wat hun antwoorden opleveren. Dit geeft mensen het gevoel dat zij iets terugkrijgen voor de moeite die zij doen.

  Daarbij helpt het als een vragenlijst gemakkelijk en snel is in te vullen. Wij sturen inclusie monitor online toe en deze is met een druk op de knop te openen. De vijftig vragen in inclusie monitor zijn in enkele minuten te beantwoorden.

  inzichtelijke rapportage

  Wie inclusie gaat meten, wil daar later iets mee doen. Dat vraagt om heldere rapportage die meer bevat dan gemiddelden van de organisatie. Je wilt iets weten over organisaties, teams en mensen. Rapportage op team niveau is om twee redenen belangrijk: inclusie heeft altijd te maken met de rol van de leidinggevende. Medewerkers zullen ook zelf willen weten wat de uitslag is van hun eigen vragenlijst.

  Uiteraard wil je inzicht of iedereen meetelt. Dat kun je zien door de minderheden in de organisatie en de mensen in de meerderheid van elkaar te onderscheiden. 

   

  inclusie monitor verschillen lijn
  klik om te vergroten
  Scroll naar boven