inclusief werken

voor mensen en organisaties die de kracht van inclusief werken inzetten

Inclusief Leiderschap

Diversiteit en inclusie zijn kenmerkend voor succesvolle organisaties

Vaak is er beleid en zijn er maatregelen voor inclusie en diversiteit in organisaties. En wat maken de medewerkers daarvan mee? Zijn de maatregelen terug te zien in de organisatie, de cultuur, de manier van samenwerken en de resultaten?  Ziet u het al terug in uw imago op de arbeidsmarkt? Als inclusie een noodzakelijk onderdeel moet worden van het handelen en de cultuur van de organisatie gaat het om meer dan voornemens en procedures; leiderschap is het sleutel element.

Leiderschap gaat over commitment (Yukl & Van Fleet 1992)

U WILT NIET

U WILT WEL

en dat vraagt om inclusief leiderschap

Maatregelen en beleid voor inclusie en diversiteit wit u terug zien in de cultuur, de manier van samenwerken en de resultaten. Als inclusie een noodzakelijk onderdeel moet worden van het handelen en de cultuur van de organisatie; is inclusief leiderschap het sleutel element. Onderzoek wijst er steeds op dat leiders in de organisatie de cultuur maken en dragen.  Inclusieve leiders: 

Wat is inclusief leiderschap?

Je wilt je een beeld vormen bij inclusief leiderschap.  Om die reden hebben wij onderzoek gedaan en de zeven kenmerken van inclusief leiderschap vastgesteld. Het gaat om gedrag dat je ziet bij inclusieve leiders: wat mensen laten zien als zij met anderen omgaan en wanneer zij invloed op anderen uitoefenen. 

Hieronder de beschrijving van de zeven kenmerken van inclusief leiderschap.

Toont belangstelling en betrokkenheid

Het gaat erom dat je op mensen let en op de hoogte bent hoe het met ze gaat. Daarbij laat je op meerdere momenten aan mensen merken dat je die belangstelling hebt en dat je met ze meeleeft. Inclusieve leiders kenmerken zich vaak door het groot aantal momenten dat zij even contact met mensen zoeken.

Kent zichzelf en de eigen manier van denken

Niemand is een objectieve waarnemer. Door je achtergrond en ervaringen heb je bij alles wat je meemaakt een gevoel en een oordeel. De inclusieve leider is zich daarvan bewust en laat dat zien. Bijvoorbeeld door de eigen manier van kijken te benoemen en met anderen te bespreken. En door een goed onderscheid te maken tussen eigen voorkeuren en de objectieve of zakelijke kant.

Maakt een zaak van diversiteit en inclusie

Bij inclusief leiderschap hoort dat je een zaak maakt van goed samenwerken en diversiteit en inclusie. Inclusieve leiders laten zich vaker horen over deze onderwerpen en nemen een standpunt in. Zij moedigen mensen aan om na te denken over diversiteit en samenwerken. En wanneer  op hun uitingen en gedrag van anderen dat nodig maken, spreken zij die mensen daarop aan.

Bevordert veiligheid, vertrouwen en samenwerking

Je toont inclusief leiderschap door de invloed die je hebt op de manier waarop mensen met elkaar omgaan.  Je kunt mensen aanmoedigen om een bijdrage te leveren aan het team en om met elkaar samen te werken. Je bent zelf een voorbeeld als het gaat om teamgericht werken. Zo nodig spreek je mensen ook eens aan op hun gedrag. 

Reageert goed op verschillende culturele achtergronden

Je toont inclusief leiderschap door  te werken met de verschillende achtergronden die mensen hebben. Je onderzoekt bijvoorbeeld de cultuur van een ander en leert iemand beter kennen. Je probeert je ervaringen met andere culturen uit te breiden. Waar dat kan probeer je je eigen gedrag aan te passen bij die andere cultuur of achtergrond.  

Zakelijk ondersteunen en stimuleren

Mensen willen graag iets bereiken en doelgericht en zakelijk gedrag hoort daarom bij inclusief leiderschap. Je communiceert bijvoorbeeld helder over beslissingen en doelen. Je ondersteunt en helpt mensen om resultaten te bereiken. Je geeft feedback aan mensen op een manier dat zij er iets aan hebben en er door gestimuleerd worden. 

Bescheiden en zelfkritisch reageren

De inclusieve leider heeft een sterke voorbeeld rol. Hierbij hoort een open manier van praten over je eigen gedrga of resultaat. Je toont de bereidheid om te onderzoeken of je blinde lekken hebt en jezelf kunt verbeteren.  Je gaat open in gesprek obver je eigen afwegingen, oordelen en beslissingen.

een voorbeeld uit het rapport inclusief leiderschap assessment

de opbrengsten van inclusief leiderschap

Inclusieve leiders bereiken meer resultaten dan managers. Zij: 

Inclusief leiderschap voor diversiteit

Wordt de leider die de cultuur inclusief maakt.