inclusief werken

voor mensen en organisaties die de kracht van inclusief werken inzetten

Wat is inclusief leiderschap?

Je wilt je een beeld vormen bij inclusief leiderschap.  Om die reden hebben wij onderzoek gedaan en de zeven kenmerken van inclusief leiderschap vastgesteld. Het gaat om gedrag dat je ziet bij inclusieve leiders: wat mensen laten zien als zij met anderen omgaan en wanneer zij invloed op anderen uitoefenen. 

Hieronder de beschrijving van de
zeven kenmerken van inclusief leiderschap.
de zeven kenmerken van
inclusief leiderschap
  Add a header to begin generating the table of contents

  Toon belangstelling en betrokkenheid

  Het gaat erom dat je op mensen let en op de hoogte bent hoe het met ze gaat. Daarbij laat je op meerdere momenten aan mensen merken dat je die belangstelling hebt en dat je met ze meeleeft. Inclusieve leiders kenmerken zich vaak door het groot aantal momenten dat zij even contact met mensen zoeken.

  Kent zichzelf en de eigen manier van denken

  Niemand is een objectieve waarnemer. Door je achtergrond en ervaringen heb je bij alles wat je meemaakt een gevoel en een oordeel. De inclusieve leider is zich daarvan bewust en laat dat zien. Bijvoorbeeld door de eigen manier van kijken te benoemen en met anderen te bespreken. En door een goed onderscheid te maken tussen eigen voorkeuren en de objectieve of zakelijke kant.

  Maakt een zaak van diversiteit en inclusie

  Bij inclusief leiderschap hoort dat je een zaak maakt van goed samenwerken en diversiteit en inclusie. Inclusieve leiders laten zich vaker horen over deze onderwerpen en nemen een standpunt in. Zij moedigen mensen aan om na te denken over diversiteit en samenwerken. En wanneer  op hun uitingen en gedrag van anderen dat nodig maken, spreken zij die mensen daarop aan.

  Bevordert veiligheid, vertrouwen en samenwerking

  Je toont inclusief leiderschap door de invloed die je hebt op de manier waarop mensen met elkaar omgaan.  Je kunt mensen aanmoedigen om een bijdrage te leveren aan het team en om met elkaar samen te werken. Je bent zelf een voorbeeld als het gaat om teamgericht werken. Zo nodig spreek je mensen ook eens aan op hun gedrag. 

  Reageert goed op verschillende culturele achtergronden

  Je toont inclusief leiderschap door  te werken met de verschillende achtergronden die mensen hebben. Je onderzoekt bijvoorbeeld de cultuur van een ander en leert iemand beter kennen. Je probeert je ervaringen met andere culturen uit te breiden. Waar dat kan probeer je je eigen gedrag aan te passen bij die andere cultuur of achtergrond.  

  Zakelijk ondersteunen en stimuleren

  Mensen willen graag iets bereiken en doelgericht en zakelijk gedrag hoort daarom bij inclusief leiderschap. Je communiceert bijvoorbeeld helder over beslissingen en doelen. Je ondersteunt en helpt mensen om resultaten te bereiken. Je geeft feedback aan mensen op een manier dat zij er iets aan hebben en er door gestimuleerd worden. 

  Bescheiden en zelfkritisch reageren

  De inclusieve leider heeft een sterke voorbeeld rol. Hierbij hoort een open manier van praten over je eigen gedrag of resultaat. Je toont de bereidheid om te onderzoeken of je blinde lekken hebt en jezelf kunt verbeteren.  Je gaat open in gesprek obver je eigen afwegingen, oordelen en beslissingen.

  Inclusief leiderschap en D&I in de organisatie

  Inclusiefwerken.net ziet leiderschap als een van de vijf beoordelingskenmerken van de D&I ladder. Een systematisch manier om aan de diversiteit en inclusie in een organisatie te werken.

  Inclusief leiderschap en D&I in de organisatie

  Omdat leiderschap een essentieel onderdeel is van de D&I ladder, bieden we ook het Inclusief Leiderschap Assessment. Dit assessment geeft de deelnemers belangrijke feedback op hun leiderschapsgedrag.

  Scroll naar boven