inclusief werken

Ken je stijl in het gesprek

Met de meeste gesprekken wil je iets bereiken. Of dat je echt lukt in een gesprek is grotendeels afhankelijk van “jouw stijl”. Goed kunnen omgaan met je stijl is daarom van groot belang. ALS JE DAT EENMAAL KUNT, HEB JE ER ELKE DAG PLEZIER VAN.

Kijk nu de video over de stijl van je gesprek.

We hebben ons verhaal hierover in een video gezet. Kijk deze video en weet binnen vijf minuten alles van gespreksstijlen. Je weet welke stijlen er zijn. Wat je ermee bereikt en wanneer ze werken. En het belangrijkste:  Je kunt veel beter met de stijlen van andere mensen overweg. In kortre tijd leer je over de vier stijlen, en over wat je bereikt met die stijlen.

Oefenen en toepassen van de Roos van Leary

NA HET KIJKEN VAN DE VIDEO WEET JE ALLES VAN DE ROOS VAN LEARY. OM DAN ECHT VEEL TE BEREIKEN MET JE GESPREKKEN, GA JE OOK WAT OEFENEN. DE BELANGRIJKSTE TIPS:

VEEL SUCCES MET HET GEBRUIK EN HET TOEPASSEN