Inclusief Leiderschap Assessment

Bij de ontwikkeling van leiderschap, volgt iedereen zijn eigen weg. Sommigen lezen graag een goed boek, anderen willen direct aan de slag. En dan zijn er mensen die veel hebben aan heldere feedback. Met het online leiderschap assessment krijg je dat: duidelijke meningen en ervaringen van anderen met jouw leiderschap en een overdaad aan concrete tips.

goede feedback over inclusief leiderschap

Breng precies in kaart hoe jouw leiderschap eruit ziet. Vergelijk je eigen ervaringen met de feedback van anderen. Je kunt maximaal 20 mensen vragen om feedback te geven. Hieronder zie je een voorbeeld van de overzichtspagina. Hierin staat de samenvatting van de zeven competenties van inclusief leiderschap. De scores van de feedback ontvanger staan afgezet tegen de feedback van 11 anderen.

Inclusief Leiderschap Spinneweb

een concrete invulling van leiderschap

De scores op de zeven competenties van inclusief leiderschap zijn uitgewerkt in acht beschrijvingen van gedrag. Deze gedetailleerde uitwerking maakt goed duidelijk waar de competentie uit bestaat. Het illustreert wat inclusief leiderschap inhoudt: om welk gedrag het gaat. Hieronder zie je een voorbeeld van de pagina over “Cultureel Intelligent“. De scores van de feedback ontvanger zijn  in dit voorbeeld afgezet tegen de feedback medewerkers en leidinggevenden. Daarbij zijn de gemiddelden belangrijk maar ook de verschillen tussen mensen.  Verschillen in feedback kunnen erop wijzen dat je mensen verschillend benadert.

directe feedback in duidelijk taal

Door het uitgebreide rapport zie je gedetailleerd hoe het ervoor staat met je leiderschap.  Daarbij wil je ook weten wat je ermee gaat doen. In het uitgebreide rapport vind je concrete feedback.  Je tops: wat er goed gaat en je Tips: wat er beter kan. Daarbij maakt het rapport ook duidelijk of je blinde vlekken hebt:  je kunt tevreden zijn over jezelf, maar zijn anderen dat ook?

hoe inclusief leiderschap assessment werkt

Als je aan dit online assessment van inclusief leiderschap wilt meedoen, werkt dat zo:

  • Overweeg eerst welke personen  je gaat uitnodigen om feedback aan jou te geven
  • Geef ons de mail adressen van de personen die je wil uitnodigen, of gebruik het online formulier
  • Al deze personen worden per mail benaderd.  Daarna geven zij de feedback online door het beantwoorden van de vragen
  • Kort daarna krijg je van ons het uitvoerige rapport over jouw inclusief leiderschap
  • In een peroonlijk gesprek gaan we in op al je vragen over het rapport en de conclusies die je er voor jezelf uit kunt trekken.

Inclusief leiderschap voor diversiteit

Wordt de leider die de cultuur inclusief maakt.