inclusief werken

voor mensen en organisaties die de kracht van inclusief werken inzetten

Management Consult
Strategie en Diversiteit

In de maatschappij van nu presteert een inclusieve organisatie beter dan een traditionele organisatie. Dit vraagt om een verbinding tussen strategie en diversiteit.
Wat kan diversiteit bijdragen aan uw organisatie? En welke rol hebben management en staf in diversiteit? Onderzoek en praktijk wijzen uit dat diversiteit beter is voor de organisatie. In de huidige maatschappij wilt u alle zeilen bijzetten om voldoende personeel te werven. Diversiteit vergroot uw slagvaardigheid op de arbeidsmarkt. Diversiteit heeft direct te maken met ontwikkeling van een duurzaam personeelsbestand. In de maatschappij van nu presteert een inclusieve organisatie beter dan een traditionele organisatie. Dit vraagt om een verbinding tussen strategie en diversiteit.

resultaat met management consult

klik hieronder voor een voorbeeld
Inclusief HR bij WKR

wat en hoe

Management Consult Strategie en Diversiteit draait om een aantal sleutelvragen (key questions):

  1. Wat betekent diversiteit voor uw organisatie op de lange termijn?
  2. Wat is de rol van Bestuur, Directie en Management?
  3. Hoe kunt u sturen op diversiteit en inclusie? En resultaten waarborgen?
  4. Wat kan een Programma Diversiteit en Inclusie opleveren?
  5. Welke positieve maatregelen helpen u om diversiteit en inclusie in uw organisatie te ontwikkelen of versterken?

Management Consult Strategie en Diversiteit is altijd maatwerk. Enkele gesprekken kunnen voldoen en soms is er behoefte een Programmagroep Inclusie in te richten en op weg te helpen.  De kosten:  Voor een eerste gesprek rekenen we geen kosten. Een programma groep mee oprichten kan vanaf € 1.490,–  exc. BTW.

Scroll naar boven