Open Gestructureerd Selecteren

Het is een menselijk gewoonte om voort te zetten wat al succesvol is en wat bekend is. Dat gebeurt ook bij de instroom van nieuwe medewerkers. Dit “meer van hetzelfde” in het beoordelen van sollicitanten heeft nadelige effecten op de rekrutering en de branding op de arbeidsmarkt.

De cursus Open Gestructureerd Selecteren is bedoeld voor iedereen in de organisatie die sollicitanten interviewt, beoordeelt en aanneemt.

Resultaten van Open Gestructureerd Selecteren

wat en hoe

Open Gestructureerd Selecteren geven we in twee dagdelen. Die twee dagdelen vullen we aan met enkele voorbereidende opdrachten (online leren) en een tussentijdse praktijkopdracht. De totale tijdsinvestering komt daarmee op tien uur. Hierin werken we met evidence based theorie en kennis, zelf reflectie, expert-technieken en zelf oefenen:

  1. Herkennen en omgaan met je eigen bias
  2. Gestructureerd beoordelen van sollicitanten
  3. Goed resultaat- en gedragsgericht interviewen in de praktijk
  4. Hiervoor wordt gewerkt met “live” interviewen van een sollicitant.

Open Gestructureerd Selecteren wordt gegeven in groepen van zes tot twaalf deelnemers. De kosten: vanaf €290,– pp. exc. BTW.