inclusief werken

Maak ook ruimte voor D&I met goede werving en selectie. Klik hieronder.

Leer Open Selecteren

Stel je de goede vragen?

Het is een menselijk gewoonte om voort te zetten wat al succesvol is en wat bekend is. Dat gebeurt ook bij de instroom van nieuwe medewerkers. Dit “meer van hetzelfde” in het beoordelen van sollicitanten heeft nadelige effecten op de rekrutering en de branding op de arbeidsmarkt.

Mensen die anders zijn reageren ook anders op jouw interviewvragen. Als jij ze toch goed beoordeeld ziet je beter wat ze echt kunnen. De cursus Open Gestructureerd Selecteren is bedoeld voor iedereen in de organisatie die sollicitanten interviewt, beoordeelt en aanneemt.

Resultaten van Open Selecteren

divers personeel

wat en hoe

Open Gestructureerd Selecteren geven we in twee dagdelen. Die twee dagdelen vullen we aan met enkele voorbereidende opdrachten (online leren) en een tussentijdse praktijkopdracht. De totale tijdsinvestering komt daarmee op tien uur. Hierin werken we met evidence based theorie en kennis, zelf reflectie, expert-technieken en zelf oefenen:

  1. Herkennen en omgaan met je eigen bias
  2. Gestructureerd beoordelen van sollicitanten
  3. Goed resultaat- en gedragsgericht interviewen in de praktijk
  4. Hiervoor wordt gewerkt met “live” interviewen van een sollicitant.

Open Gestructureerd Selecteren wordt gegeven in groepen van zes tot twaalf deelnemers. De kosten: vanaf €290,– pp. exc. BTW.