inclusief werken

voor mensen en organisaties die de kracht van inclusief werken inzetten

Baseer D&I op feiten: een scan, monitor en kengetallen. Klik hieronder.

Scan Diversiteit en Inclusie

IS HET ALLEEN BELEID OF IS HET OOK STRATEGIE?

Het formuleren van standpunten en beleid is een goed begin. Wie doorpakt, heeft ook een strategie: een plan om D&I de komende jaren te vergroten. HR-instrumenten voor rekrutering, onboarding, talentontwikkeling en leiderschapsontwikkeling horen bij het plan voor diversiteit en inclusie.

Een HR (P&O) -staf wil sturing hebben op de ontwikkeling van D&I in de hele organisatie. Getallen en feiten zijn daarbij onmisbaar. Doelen, streefgetallen en statistieken zijn onmisbaar in de D&I ladder.

Resultaten Scan Diversiteit en Inclusie

klik hieronder voor een voorbeeld

welke trede van de Diversiteit & Inclusieladder

Een analyse met de scan is er voor organisaties die een koers willen inslaan en met een plan gaan werken. De scan sluit daarom nauw aan bij de Diversiteit & Inclusie ladder.  Een scan met het  kader van de D&I ladder geeft antwoorden op drie strategische vragen.

  1. Op welk trede van de ladder staat de organisatie in de ontwikkeling van diversiteit & inclusie?
  2. Welke maatregelen zijn passend bij het huidige ontwikkelingsniveau van D&I?
  3. Welke strategische en praktische stappeng gaan op deze huidige trede  werken?

Praktisch advies in een strategisch D&I kader

De Scan Diversiteit en Inclusie begeeft zich op vijf beoordelingsniveaus. Met u samen brengen we in kaart:

  • Hoe HR aansluit bij de organisatie strategie
  • Welke HR instrumenten u in huis heeft die diversiteit en inclusie bevorderen
  • Welke streefgetallen en kengetallen u al heeft 
  • Welke bijdrage het leiderschap in de organisatie heeft
  • Hoe inclusief de huidige cultuur is.

 

Advies: in praktische stappen naar de volgende trede

Na de analyse stellen we vast wat er als eerste verbeterd en aangevuld kan worden. Het gaat er niet om wat er allemaal mogelijk is:  wat u allemaal kunt doen aan diversiteit & inclusie. Wij adviseren welke stappen op dit moment passend zijn: maatregelen waarmee de organisatie op de volgende trede van de D&I ladder komt.

wat en hoe

De ervaring leert dat drie gesprekken met de HR afdeling al kunnen voldoen.  Doorlooptijd: vanaf 4 weken. Scan Diversiteit en Inclusie is altijd maatwerk. De kosten: kan vanaf €2.490,– exc. BTW. 

 
Veel kengetallen voor diversiteit zijn in huis al aanwezig. Ze geven houvast en een vast onderdeel van de inclusieladder. De getallen geven veel informatie over diversiteit. Ze tonen de effecten van uitgevoerde programmastappen. Ze laten ook zien op er vooruitgang is op de inclusieladder. 
klik hieronder

Veel kengetallen voor diversiteit zijn in huis al aanwezig. Maar weten we ook wat het personeel merkt en voelt van diversiteit en inclusie? De ervaring leert dat medewerkers vaak andere meningen hebben dan management en staf. Daarvoor is onze genormeerde Inclusie Monitor (IM) inbegrepen bij de scan.

klik hieronder
Scroll naar boven