inclusief werken

voor mensen en organisaties die de kracht van inclusief werken inzetten

Over culturele intelligentie en de betekenis voor alle dag

Je hebt de culturele competentie test gemaakt. Om je meer uitleg te geven over culturele competentie werkt het wellicht als ik eerst twee van mijn persoonlijke ervaringen met je deel.

Ervaring 1 met een andere cultuur

Ik koop veel van mijn groenten bij de groenteman op de markt. En als ik op de markt kom bij de groenteman sta ik zoals gewoonlijk netjes in de rij om te wachten op mijn beurt. Terwijl ik geduldig wacht zie ik diverse mensen gewoon naar de groenteman stappen. Ik zie dat ze haar wat vragen stellen over de prijzen van groenten of dat ze snel even iets afrekenen met de groenteman. Zo te zien zijn dat vrijwel allemaal mensen met een heel andere (culturele) achtergrond als de mijne. De groenteman lijkt het normaal te vinden en laat alles toe.

Je kunt je mijn reacties voorstellen:

  1. Ik begrijp niet dat mensen zo onbeleefd zijn
  2. Ik zeg er niets van en wacht keurig mijn beurt af
  3. En ik sta mij ondertussen te irriteren.

Ervaring 2 met een andere cultuur

Ik ben op vakantie in Casablanca en ik ga daar naar de markt. Nu wil ik ook een boodschap doen. Een brood kopen. Ik wil in een rij gaan staan maar ik zie geen rij. Ik zie dat alle klanten in een halve cirkel om de bakker heen gaan staan. Iedereen roept door elkaar, praat door elkaar. De bakker lijkt ook allerlei mensen door elkaar of tegelijk te helpen en met iedereen in gesprek. En ondertussen worden mensen razendsnel geholpen. Ook al vind ik het een kabaal en een chaos. Ik sta verward te kijken en stap dan ook naar voren. Tussendoor kijkt de bakker mij vragend aan en ik wijs op een brood. Ik krijg mijn brood en ben eigenlijk razendsnel geholpen.
Die ervaring heeft mij lang beziggehouden.

  1. Ik vond het interessant om zoiets nieuws mee te maken
  2. Ik heb geleerd over wat “normaal” is en over wat er “goed” is
  3. Ik heb geleerd over een boodschap doen in een ander land
  4. En ik heb iets geleerd over mijzelf.

Dat is waar culturele competentie overgaat: je interesse, je kennis, je vaardigheid in het omgaan met mensen uit andere culturen. Wat daar veel aan toevoegt is het nadenken over je eigen reacties, je gedrag of je benadering, en wat dat je heeft opgeleverd.

Hoe ontwikkel jij je (inter)culturele competentie?

Er zijn goede cursussen over het omgaan met mensen uit andere culturele achtergronden. Dit zijn cursussen in interculturele effectiviteit. En daar willen we je graag naar verwijzen. Die cursussen zijn praktisch en worden goed gegeven.
Daar tegenover staat een theorie over culturele intelligentie en die heet mutualisme. Daarmee wordt bedoeld: als je op een van de onderdelen van je culturele competentie verbetert groeien de andere onderdelen vanzelf wat mee. Dus helpt het als je al iets doet om
1. Je kennis over de cultuur van de ander te vergroten
2. Te leren of proberen je eigen gedrag iets aan te passen
3. Na te denken over de manier waarop jij zelf omgaat met mensen uit andere culturen.
Het punt van mutualisme is dat je niet dat je op al die onderdelen tegelijk iets wilt verbeteren. Het punt is meer dat alle kleine beetjes helpen. Wat je weet, wat je doet en hoe je er over nadenkt.

Mutualisme

Van der Maas, H. L. J., Dolan, C. V., Grasman, R. P. P. P., Wicherts, J. M., Huizenga, H. M., & Raijmakers, M. E. J. (2006). A dynamical model of general intelligence: The positive manifold of intelligence by mutualism. Psychological Review, 113, 842–861.

Scroll naar boven