inclusief werken

voor mensen en organisaties die de kracht van inclusief werken inzetten

de TeamPeiler voor een goed gesprek

Meten hoe divers en inclusief een team is voor een goed gesprek over inclusie

Teams kunnen sterk verschillen in de manier waarop er wordt samengewerkt. Het komt voor dat een team onderling verdeeld is. Of dat niet iedereen zich thuis voelt in een team. Of het kan zijn dat juist iedereen meedoet in het team. En dat iedereen er met plezier werkt. Hoe het gaat in een team wordt duidelijk met de TeamPeiler.

Dit is TeamPeiler

TeamPeiler is een korte vragenlijst waarmee een team zelf meet hoe het ervoor staat. Alle teamleden beantwoorden op hun telefoon 12 vragen. Na het invullen krijgt het team direct een rapport. Dat rapport geeft inzicht in de manier waarop er wordt samengewerkt, of mensen zich er thuis voelen, en of zij zich veilig voelen.

De rapportage uit de TeamPeiler

Het helpt als er tastbare feiten zijn om te bespreken. De rapportage uit de TeamPeiler is heel duidelijk en tastbaar. De grafieken zijn voor iedereen duidelijk. In een oogopslag wordt duidelijk of je in een team jezelf kunt zijn, of er goed wordt samengewerkt en of je er prettig en veilig werkt.

Een voorbeeld van een TeamPeiler rapport:

Waarvoor dient TeamPeiler?

TeamPeiler is bedoeld om het team zelf in actie te laten komen. Juist om de inclusie in teams te versterken, moet een team zelf aan de slag. De grafieken van TeamPeiler zijn heel begrijpelijk. Door het gebruik van de TeamPeiler worden het geen gesprekken over “Jij…” of over “Ik ….”. Het wordt een gesprek over “Wij…”. Daardoor beginnen teams het gesprek over diversiteit en inclusie met meer gemak.

Hoe werkt TeamPeiler?

Ogenschijnlijk is TeamPeiler een eenvoudige vragenlijst: eenvoudig en in enkele minuten in te vullen op je telefoon. Wij gebruiken de TeamPeiler altijd in de groep: teamleden vullen de vragenlijst in tijdens een werkoverleg, een meeting of een workshop. Enkele minuten later verschijnt het rapport met de grafieken op het scherm.

Kan iedereen de TeamPeiler gebruiken?

TeamPeiler is bruikbaar voor ieder team en elke afdeling. Toch bieden wij er onze begeleiding bij aan. Het gaat erom dat een team goed in gesprek gaat. Een goed gesprek vraagt om een sfeer van vertrouwen. Onze begeleiders zorgen dat die sfeer er is: dat het OK is om het over de samenwerking in het team te hebben. Dit maakt een goed gesprek mogelijk over de getallen en grafieken van TeamPeiler.

Wat levert de TeamPeiler op?

TeamPeiler leidt tot goede gesprekken in een team. Die gesprekken zijn vaak heel persoonlijk en eerlijk. Over samenwerken, over jezelf mogen zijn en over prettig en veilig werken. Twee zaken komen vanzelf naar voren: Iedereen vindt het heel belangrijk. Zelfs de mensen die al heel tevreden zijn. En daarnaast zijn mensen gemotiveerd om naar elkaar te luisteren en iets te verbeteren. En onze begeleiders zullen mensen vragen om een stapje verder te gaan dan een goed gesprek. Om bij te dragen aan verbetering en om in actie te komen. 

Een voorbeeld: In een team waren de getallen uit de TeamPeiler gemiddeld heel gunstig. Maar de grafiek liet ook zien dat de ervaringen van teamleden toch verschillend waren. (Het gemiddelde kan heel goed zijn terwijl toch 21% zich soms onprettig voelt.) Het team besloot daarna om zelf een actiegroep op te richten. Die groep heeft in goed overleg met het team  voorstellen gedaan om de samenwerking voor iedereen te verbeteren.

TeamPeiler voor Inclusie
mail ons met uw opmerking, vraag, of terugbelverzoek
Scroll naar boven