inclusief werken

voor mensen en organisaties die de kracht van inclusief werken inzetten

Vijf kenmerken om de voortgang van D&I te beoordelen

Waar de organisatie staat, op welke trede van de ladder, is te beoordelen op vijf kenmerken. De kenmerken maken het mogelijk om systematisch en in stappen omhoog te werken; Om met een programma diversiteit en inclusie op het hoogste niveau te brengen.

De vijf beoordelingskenmerken van de D&I treden

Waar een organisatie staat op de D&I ladder is af te meten en te beoordelen op de kenmerken. Er zijn vijf typische kenmerken van de ontwikkeling van D&I in de organisatie.

De vijf beoordelingskenmerken van de D&I treden

(A) Leiderschap en betrokkenheid

Of D&I belangrijk zijn voor de organisatie is direct zichtbaar aan de betrokkenheid van het management.  Die betrokkenheid uit zich op meerdere niveaus. Dat begint bij duidelijke stellingname van de directie over een visie en de wenselijkheid van een strategie en werkt uiteindelijk door in inclusief leiderschap op alle echelons.

(B) Beleid, strategie en programma

Het begint bij een duidelijke visie op de rol van D&I in de organisatie. Waar wil de organisatie naar toe en wat gaat de betekenis van D&I daarin zijn?  En uiteindelijk komt het aan op strategie. Er is een uitgesproken programma waarin is uitgewerkt hoe diversiteit & inclusie worden vergroot.

(C) Doelen, streefgetallen en statistieken

In de strategie wordt ook vastgelegd wat de doelstellingen zijn. Organisaties benoemen kengetallen waaraan ze afmeten welke vooruitgang er wordt geboekt. Er zijn de bekende D& kengetallen en daarnaast ook “zachte “getallen over inclusieve cultuur en welbevinden. Er is regelmatig een D&I-scan of audit.

(D) Organisatie, procedures en processen

Men is bereid om te kijken naar de organisatie zelf en diverse werkprocessen. Uiteindelijk worden veel processen tegen het licht gehouden. Wanneer ze D&I versterken en waar ze verbeterd gaan worden. Met name de HR-instrumenten hebben veel gevolgen voor D&I.

(E) Communicatie en cultuur

Het uiteindelijke doel is een diverse en inclusieve cultuur.  Een belangrijke stap is dat D&I betekenis krijgt en waarde heeft voor alle medewerkers. Er is een grote bijdrage te verwachten van het leiderschap. Goede communicatie is essentieel. D&I laat zich niet zonder meer opleggen. Er is twee richtingsverkeer.

Vijf kenmerken voor een stap naar de volgende D&I trede

De vijf kenmerken van de D&I ladder laten zich ook gebruiken om een D&I strategie uit te werken. Bij een strategie horen maatregelen die de organisatie op een volgende trede van de ladder brengen.   Bij elk van de verschillende kenmerken kan een organisatie passende maatregelen nemen.

Scroll naar boven