Baseer D&I op feiten: een scan, monitor en kengetallen. Klik hieronder.

Scan, Kengetallen en Meten van D&I

HOE DIVERS EN INCLUSIEF
IS JOUW ORGANISATIE?

Waar sta je nu?  Hoe gaat het echt met diversiteit en inclusie in een organisatie? Wij specialiseren in het meten van diversiteit en inclusie. 

Organisaties die echt willen meten hoe het ervoor staat met diversiteit en inclusie kunnen we op weg helpen. We helpen met een complete scan. Je kunt ook gebruik maken van onze expertise over kengetallen. En we bieden een gevalideerde inclusie monitor om het de medewerkers zelf te vragen.

Aanpak, kengetallen, processen en cultuur

Hoe staat het met D&I in de organisatie? Die vraag wordt veel gesteld. Je kunt het goed bedoelen. Maar bereik je dan je doelen? Niet altijd. Neem bijvoorbeeld een plan om de diversiteit te vergroten door een aanpassing in het werving en selectie-proces. Wij komen situaties tegen waarin dit de inclusie tegenwerkt. Met als gevolg een onbedoeld effect op werktevredenheid en verloop. In onze ervaring begint een goede aanpak van D&I met een zelfkritische blik. Het gaat er eerst om dat D&I beleid wordt vertaald naar aanpak die hout snijdt. Om dat goed te overzien gebruiken wij de D&I ladder. Een systematiek die duidelijke stappen heeft. Stappen die op diverse punten de juiste houvast geven.

  1. Bedrijfsprocessen zijn door te lichten op inclusiviteit. Met name de HRM-processen hebben direct gevolgen voor inclusie. Denk daarbij aan werving, management development of training en opleiding. Ook het verloop van medewerkers, de verloopcijfers, kan heel informatief zijn. Een goede scan van de HR processen is snel gedaan en levert veel op.
  2. De HR kengetallen laten zien wat er wordt bereikt met mensen in de organisatie. De kengetallen zijn heel feitelijk en  laten iets zien over diversiteit en inclusie.
  3. Met vragenlijsten kun je enorm veel gegevens verzamelen. Vragenlijsten zijn goedkoop en gemakkelijk in te zetten. Inclusie Monitor is een voorbeeld van de vragenlijst techniek en laat in getallen zien hoe het staat met de inclusieve cultuur.

Feelings and Facts