inclusief werken

Privacy Statement

Algemeen

Deze privacy statement is om u erop te wijzen wat wij doen met uw gegevens. In het kort gaat het erom

  • Wat wij doen met uw gegevens als u een email stuurt
  • Hoe cookies werken op onze website
  • Als u vragenlijsten invult via onze website: wat wij met uw antwoorden op de vragenlijsten doen.

In het algemeen zijn dit onze principes:

  1. Wij vragen niet om gegevens die we niet nodig hebben om u van dienst te zijn
  2. Wij delen geen gegevens met anderen.

Onze gegevens
InclusiefWerken.Net , postadres:  Postbus 5095, 1380 GB Weesp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Inclusiefwerken.Net
Postbus 5095, 1380 GB Weesp

contact@inclusiefwerken.net

Persoonsgegevens die wij verwerken

InclusiefWerken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Indien u ons een bericht stuurt: E-mailadres en Inhoud van het Bericht
– Indien u een vragenlijst invult: uw antwoorden op de vragen
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over hoe u op onze website terecht kwam

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Inclusief Werken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– contact met u kunnen zoeken om uw vraag te beantwoorden
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Antwoorden op vragenlijsten en dergelijke worden bewaard om statistische analyses te doen. Uw persoonlijke gegevens zoals Naam, geboortedatum adres en dergelijke hebben we daarvoor niet nodig.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Inclusief Werken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Geïnstalleerde cookies hebben een bewaartermijn van een maximaal jaar om het gebruik van de website te versnellen en te vergemakkelijken
– Indien u ons een email adres geeft: zolang dit adres nodig is om uw vragen te beantwoorden
– De inhoud van uw mail of boodschap wordt allen gebruikt totdat uw boodschap is beantwoord.

Delen van persoonsgegevens met derden

InclusiefWerken verstrekt GEEN gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inclusief Werken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Inclusief Werken gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
De analytische cookies hebben alleen als doel om uw komst op onze website te volgen en om uw gedrag op onze site te volgen en te vergemakkelijken. Het doel van deze analytische cookies: het verbeteren van de website
Wij gebruiken GEEN cookies die uw bezoek aan andere websites traceren. Wij plaatsen GEEN cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inclusief Werken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@inclusiefwerken.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Inclusief Werken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inclusief Werken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@inclusiefwerken.net. Inclusief Werken heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. -DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. -DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.