Paulina Linnenbank

Paulina LinnenbankPaulina is Register Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en werkt op de terreinen van assessment, coaching en training. Zij gelooft in de meerwaarde die mensen met diverse achtergronden hebben, vaak juist omdat zij ‘anders’ zijn.  Haar passie is deze te (laten) onderkennen en benutten in organisaties. Zij werkt als adviseur op de raakvlakken van personeelsmanagement en inclusie en diversiteit.  Als trainer helpt zij organisaties om het beste te halen uit culturele diversiteit.

  • Zij heeft honderden mensen getraind om als selecteur betrouwbaar en objectief te interviewen, zodanig dat speciale achtergronden van sollicitanten geen gevolgen hebben voor hun beoordelingen.
  • Zij is de mede-auteur van het boek: Culturele Diversiteit en Assessment. Dit boek is een standaard werk voor iedereen die personeelsselectie uitvoert met een open oog voor diversiteit.
  • Zij adviseert bedrijven en organisaties over inclusie, het invoeren van inclusief beleid, het vormgeven van inclusief leiderschap en de inclusieve cultuur in een organisatie.

Jeroen Meliëzer

Jeroen is Register Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP.  Hij werkt als trainer en coach en heeft daarnaast een achtergrond in de psychometrie en online technieken. Jeroen is er zeker van dat inclusie goed is voor mensen en organisaties. Met zijn kennis van de psychologie en van organisaties wil hij bijdragen aan inclusie en diversiteit.

  • Hij is blogger op het terrein van talentontwikkeling, inclusie en diversiteit.
  • Hij maakte met Paulina “Kijk op je Kansen”. Een evidence based manier om te meten hoe medewerkers diversiteit en inclusie beleven en welke gevolgen dat heeft voor mensen en organisaties.
  • Hij heeft met Paulina de Leiderschap LINC | Leiderschap en Inclusie Assessment ontwikkeld. Een meet instrument om iedereen te leren hoe je concreet je leiderschap ontwikkelt met meer inclusie en diversiteit.
  • Hij is cursusleider en auteur bij HetGoedeGesprek.