Inclusief Samenwerken

Er wordt veel gepraat over diversiteit en inclusie. Vaak is er beleid en zijn er maatregelen voor inclusie en diversiteit in organisaties. En wat maak je daarvan mee als je ergens werkt? Wat is het eigenlijk? Wat heb je er aan in jouw werk? Diversiteit en inclusie hebben alles te maken met jouw kansen en de kwaliteit van je werk. Voor ons is het samen te vatten in drie woorden, inclusie is:

Goed Samen Werken

Goed samenwerken werkt beter en voelt beter

JE WILT NIET

 • Ongelukkig worden van je werk
 • Dat iedereen langs elkaar werkt
 • Vast zitten in je werk
 • Veel gemopper op het werk
 • Dat kansen en mogelijkheden oneerlijk worden verdeeld
 • Dat er mensen voorgetrokken worden
 • Dat er gepest wordt op jouw werk

JE WILT WEL

 • Werk waarin iedereen zich thuis voelt
 • Een organisatie waar iedereen een kans krijgt
 • Collega's die prettig met elkaar omgaan
 • Dat problemen goed worden besproken en opgelost
 • Eerlijk beoordeeld worden in je werk
 • Dat er ook naar jou geluisterd wordt
 • Een beetje waardering voor je werk

en dat vraagt om inclusief samenwerken

In organisaties en teams waar inclusie belangrijk is, daar telt iedereen mee en wordt er anders gewerkt. En dat merk je hieraan:

 • Leidinggevenden zijn er voor het team en de mensen
 • Mensen blijven er graag en langdurig werken
 • Iedereen voelt zich er thuis
 • Iedereen krijgt dezelfde kansen om mee te doen
 • Nieuwe medewerkers vinden er al snel hun plek
 • Mensen hebben loopbaankansen
 • Mensen voelen dat ze erkenning krijgen
 • Er wordt goed gekeken wat iemands mogelijkheden en talenten zijn

Wat je met ons kunt doen aan Inclusief Samenwerken

Soms gaat het fantastisch met de samenwerking en loopt alles vanzelf. En soms kan het best iets beter. Met inclusief werken doe je daar iets aan, aan de manier waarop mensen met elkaar omgaan: nieuwe mensen goed inwerken, zorgen dat iedereen zich er thuis voelt, iedereen dezelfde kansen geven en zorgen dat iedereen inbreng heeft. Er zijn mogelijkheden om iets te doen aan fijn en duurzaam samenwerken in je eigen werk. Wij helpen mensen graag met:
 • Objectief meten hoe het er voor staat
 • Tips voor je eigen manier van samenwerken
 • Teams op weg helpen met inclusief samenwerken.