inclusief werken

voor mensen en organisaties die de kracht van inclusief werken inzetten

Cursus Inclusief Leiderschap

met inclusief leiderschap bereik je dit

Leiderschap gaat over commitment: doelen en mensen op een lijn krijgen. Inclusief leiderschap is zorgen dat elke medewerker meedoet. En meedoen is meer verantwoordelijkheid nemen, meer initiatieven, bijdragen aan een leuk team, werken aan je eigen ontwikkeling en actief reageren op de buitenwereld.

Kun jij leren een inclusieve leider te zijn? Zeker! Je bent geen inclusieve leider, je wordt een inclusieve leider. Je ontwikkelt je: je hebt doelen voor ogen, je komt in actie en je leert ervan. Daarom heeft het ontwikkelen van inclusief leiderschap drie delen:

  • weten wat je gaat doen aan inclusie
  • in actie komen en doen wat je eerst nog niet deed
  • open naar je acties en resultaten kijken en bijleren

De zeven vaardigheden van inclusief leiderschap

Wat is inclusief leiderschap?

Je wilt je een beeld vormen bij inclusief leiderschap.  Om die reden hebben wij onderzoek gedaan en de zeven kenmerken van inclusief leiderschap vastgesteld. Het gaat om gedrag dat je ziet bij inclusieve leiders: wat mensen laten zien als zij met anderen omgaan en wanneer zij invloed op anderen uitoefenen. 

Hieronder de beschrijving van de zeven kenmerken van inclusief leiderschap.

Toont belangstelling en betrokkenheid

Het gaat erom dat je op mensen let en op de hoogte bent hoe het met ze gaat. Daarbij laat je op meerdere momenten aan mensen merken dat je die belangstelling hebt en dat je met ze meeleeft. Inclusieve leiders kenmerken zich vaak door het groot aantal momenten dat zij even contact met mensen zoeken.

Kent zichzelf en de eigen manier van denken

Niemand is een objectieve waarnemer. Door je achtergrond en ervaringen heb je bij alles wat je meemaakt een gevoel en een oordeel. De inclusieve leider is zich daarvan bewust en laat dat zien. Bijvoorbeeld door de eigen manier van kijken te benoemen en met anderen te bespreken. En door een goed onderscheid te maken tussen eigen voorkeuren en de objectieve of zakelijke kant.

Maakt een zaak van diversiteit en inclusie

Bij inclusief leiderschap hoort dat je een zaak maakt van goed samenwerken en diversiteit en inclusie. Inclusieve leiders laten zich vaker horen over deze onderwerpen en nemen een standpunt in. Zij moedigen mensen aan om na te denken over diversiteit en samenwerken. En wanneer  op hun uitingen en gedrag van anderen dat nodig maken, spreken zij die mensen daarop aan.

Bevordert veiligheid, vertrouwen en samenwerking

Je toont inclusief leiderschap door de invloed die je hebt op de manier waarop mensen met elkaar omgaan.  Je kunt mensen aanmoedigen om een bijdrage te leveren aan het team en om met elkaar samen te werken. Je bent zelf een voorbeeld als het gaat om teamgericht werken. Zo nodig spreek je mensen ook eens aan op hun gedrag. 

Reageert goed op verschillende culturele achtergronden

Je toont inclusief leiderschap door  te werken met de verschillende achtergronden die mensen hebben. Je onderzoekt bijvoorbeeld de cultuur van een ander en leert iemand beter kennen. Je probeert je ervaringen met andere culturen uit te breiden. Waar dat kan probeer je je eigen gedrag aan te passen bij die andere cultuur of achtergrond.  

Zakelijk ondersteunen en stimuleren

Mensen willen graag iets bereiken en doelgericht en zakelijk gedrag hoort daarom bij inclusief leiderschap. Je communiceert bijvoorbeeld helder over beslissingen en doelen. Je ondersteunt en helpt mensen om resultaten te bereiken. Je geeft feedback aan mensen op een manier dat zij er iets aan hebben en er door gestimuleerd worden. 

Bescheiden en zelfkritisch reageren

De inclusieve leider heeft een sterke voorbeeld rol. Hierbij hoort een open manier van praten over je eigen gedrga of resultaat. Je toont de bereidheid om te onderzoeken of je blinde lekken hebt en jezelf kunt verbeteren.  Je gaat open in gesprek obver je eigen afwegingen, oordelen en beslissingen.

een voorbeeld uit het rapport inclusief leiderschap assessment
zeven vaardigheden inclusief leiderschap

te meten met LINC, doe een objective online leiderschap assesment van je leiderschap met LINC, LINC geeft feedback over zeven vaardigheden.

 Inclusie en diversiteit in team en organisatie bevorderen

Maakt zich hard voor normen en waarden die inclusie bevorderen.  Maakt duidelijk dat diversiteit in het belang is van de organisatie en medewerkers.

Open en ontwikkelgericht reageren op feedback

Toont de wil om zich te verbeteren. Is bereid om het over eigen gedrag en resultaten te hebben. Toont zich open naar medewerkers om het over eigen functioneren te hebben.

Belangstelling en betrokkenheid tonen

Bouwt aan een persoonlijke relatie met alle medewerkers. Onderhoudt regelmatig en goed contact met alle medewerkers. Toont zich betrokken bij hun werk en hun persoonlijke leven.

Zichzelf en de eigen achtergrond en denkpatronen kennen

Weet dat achtergronden en culturen bepalend zijn voor waarden voorkeuren en gedrag. Begrijpt ook dat eigen voorkeuren, manieren van kijken en daden worden gekleurd door de eigen achtergrond.

Ondersteunen en stimuleren medewerkers

Heeft toegevoegde waarde voor medewerkers. Heeft een duidelijk ondersteunende rol voor alle medewerkers en werkt mee aan de ontwikkeling van medewerkers.

Veiligheid, vertrouwen en samenwerking bevorderen in het team

Heeft invloed op de samenwerking binnen het team. Werkt aan veiligheid en vertrouwen binnen het team. Bevordert de samenwerking in het team, creëert werkrelaties en werkt aan gezamenlijke resultaten.

Diverse achtergronden begrijpen en effectief reageren

Heeft interesse in andere achtergronden (culturen) en laat gedrag zien dat is aangepast bij achtergronden van mensen.

de cursus: wat en hoe

Samengevat zijn het vier bijeenkomsten van een halve dag. Dat breiden we uit met individuele coaching, online leren en  actie-leren. De totale tijdsinvestering van de deelnemer (leider) komt daarmee op zes dagdelen.
We werken op basis van de principes die het meeste effect hebben: 

  1. aansluiten bij je kracht en competentie brengt je het verst
  2. heldere leerdoelen houden je ontwikkeling gaande
  3. je ontwikkelen, dat  doe je voor 80%  in de praktijk.

Inclusief leiderschap wordt gegeven in groepen van zes of twaalf deelnemers. De kosten: vanaf €690,– pp.

Inclusief leiderschap voor diversiteit

Wordt de leider die de cultuur inclusief maakt.
Scroll naar boven