inclusief werken

trainen

Inclusieve Competenties

Inclusieve competenties

Wie met mensen werkt, krijgt te maken met verschillen. Verschillen in gedrag, verschillen in cultuur en verschillen in taal. Voor veel mensen is het van belang dat ze met die verschillen overweg kunnen: Dat werkt beter en dat werkt prettiger. 

We krijgen vaak de vraag hoe je in de praktijk effectiever kunt omgaan met verschillen. Waarmee kun je concreet beginnen in het dagelijkse werk?

Goed omgaan met verschillen

Bijna iedereen komt in situaties terecht met met mensen die een andere achtergrond hebben dan je zelf hebt.  Het werk van nu zorgt ervoor dat je verschillende mensen tegenkomt. Of je nu een teamleider bent, een hulpverlener of een timmerman. En dan zoek je naar de handvatten om daar goed mee om te gaan en elkaar beter te begrijpen.

 

Praktijk Situaties

hieronder drie voorbeelden uit de praktijk.

Inclusieve Competenties

In de drie bovenstaande situaties kun je verschillende competenties inzetten. Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor de competentie Openmindedness; het zodanig uitstellen van jouw oordeel en mening dat de ander merkt en ervaart dat hij of zij door jou als persoon geaccepteerd zal worden, wat er ook aan de hand is en dat je oprecht interesse hebt in zijn of haar achtergrond. Je zou ook kunnen kiezen voor de competentie Inlevingsvermogen; aandacht besteden aan hoe de ander zich voelt en/of contact maken door duidelijk te maken hoe je jezelf voelt in deze situatie. Een derde mogelijkheid is het inzetten van de competentie Sociaal initiatief; de leiding nemen in de situatie door het doen van voorstellen en/of uitleg te geven over wat je vanuit je rol of functie als jouw verantwoordelijkheid ziet.

Waar het omgaat is dat je de competenties gebruikt die op dat moment werken  in jouw situatie. Daarvoor moet je de competenties kennen die het verschil overbruggen. En je moet ze op het juiste moment inzetten.

Een workshop voor jouw werkpraktijk

In de workshop laten we je kennismaken met inclusieve competenties. Jouw vaardigheden om goed met verschillen om te gaan. De meeste mensen hebben de vaardigheden al deels in huis maar weten niet concreet hoe  ze eruit zien. In de workshop maken we de competenties heel herkenbaar en praktisch zodat je al snel veel meer mogelijkheden hebt. Vervolgens ga je ermee oefenen zodat je sneller ziet op welk moment, in welke situaties, ze goed werken. 

Dit zijn de leerdoelen:

Kort en krachtig

In de workshop inclusieve competenties ligt de nadruk op praktische oefeningen en feedback.  Door te leren door het zelf te doen en te ervaren worden de competenties bruikbaar in je eigen werk.  In al onze trainingen, bijvoorbeeld inclusief leiderschap of inclusief samenwerken, kan de workshop inclusieve competenties als onderdeel toegevoegd worden. We geven de workshop ook op zichzelf.

De workshop duurt drie uur. Je kunt meedoen met een groep van 6 tot 12 mensen. Vraag hieronder om meer informatie.

Ik heb belangstelling voor inclusieve competenties
Schrijf hier je vraag

Inclusie ervaren en voelen

inclusie meemaken en ervaren

In Rotterdam heeft een groep van 50 ‘makers’ uit verschillende kunstdisciplines en met uiteenlopende achtergronden de krachten gebundeld. Zij zijn samen aan het bouwen aan een collectief waarin iedereen zich thuis voelt en de besluitvorming op een manier gebeurt die zowel effectief als gelijkwaardig is. Voor de professionalisering van de besluitvorming wordt gewerkt met de sociocratische methode.

ervaringen van inclusie
we vragen mensen vaak wat zij onder inclusie verstaan. hierboven een samenvatting. klik op de afbeelding.

Dit was de aanpak:

Het collectief benaderde inclusiefwerken.net met de vraag of wij in een workshop online van 1,5 uur de groep verder kunnen professionaliseren op het thema inclusie, zowel als het gaat om binnen de organisatie als naar de buitenwereld. Na enkele gesprekken kwamen we tot het volgende plan:
1. Alle deelnemers laten via een Mentimeter vertellen wat voor hun inclusie is. (De uitslag staat hierboven)
2. In tweetallen gaan de deelnemers aan de slag met elkaar op een manier interviewen die inclusiviteit laat ervaren
3. In twee groepen wordt gebrainstormd over hoe deze ervaren inclusiviteit intern en extern kan worden toegepast in de praktijk.

Betrek mensen bij inclusie

Maak inclusie een belangrijk deel van samenwerken, leiderschap en cultuur. Klik hieronder.

van beleid naar inclusief samenwerken

We praten vaak genoeg over diversiteit en inclusie. We verkondigen daarmee een belangrijke boodschap. Een boodschap die ook een beetje “overr mensen heen gaat. De meerderheid van die mensen is bezig het eigen werk goed te doen. De werkvloer: een nieuw idee of een beleidsvoornemen wil je juist bij hun tot leven brengen.

geef betekenis aan inclusie
in een korte workshop

Je kunt mensen vlot bij inclusie betrekken. Je kunt mensen erbij betrekken, ze het laten doen en het ze laten voelen.  Laat mensen meemaken en beleven wat inclusie is.  Laat ze merken dat je gemakkelijk zelf iets aan inclusie kunt doen. Dat doen wij in een workshop van twee uur.

inclusie voelen en ervaren in drie stappen

We geven korte workshops waarin we mensen aan het werk zetten met inclusie. Binnen twee uur hebben mensen er een gevoel bij. En ze kunnen daarna “zelf inclusie doen”. 

1e stap: een gezamenlijke betekenis

Veel verschillende woorden, maar toch hetzelfde …

Mensen krijgen vaak iets verteld over inclusie. Het wordt ze uitgelegd. Dan is inclusie nog niet van de mensen zelf. In de workshop laten we mensen zelf invulling geven aan inclusie. We vragen iedere aanwezige wat inclusie voor hem of haar betekent. En binnen tien minuten zien ze het voor zich. Wat mensen erover denken projecteren we als gezamenlijk beeld.

2 de stap: inclusie is iets wat je zelf voelt en zelf doet

We geven de aanwezige mensen een werk-opdracht. De opdracht waarmee ze een inclusief vraaggesprek gaan voeren. Zij krijgen drie vragen mee voor de oefening waarmee zij in tweetallen een gesprek voeren. Na het uitvoeren van het gesprek praten we na en horen we dit:

Dit ga ik
vanavond thuis  ook doen!

degene die vragen stelt

degene die antwoorden geeft

3 de stap: inclusie vasthouden en meenemen

Iedereen komt lachend terug

Terug in de groep hebben we vooral blij-kijkende-mensen. Dan doen we nog een inclusieve oefening. We vragen daarin  aan mensen hoe ze datgene wat ze gedaan en gevoeld hebben, mee gaan nemen naar hun werk.  Vaak in verbinding met een actueel thema op het werk. De ramen blijken dan echt open te staan en mensen kunnen heel veel bedenken wat ze er mee gaan doen. En dat delen we met alle aanwezigen.

de info: waarom, wat en hoe

Als je echt met medewerkers in gesprek wilt over inclusie.  Als je wilt dat mensen er bij voelen. En als je wilt dat mensen er iets mee gaan doen.

  • We doen deze workshop samen met 12 tot 50 mensen.
  • We geven de workshop online of in levende lijve, met twee begeleiders.
  • De workshop kan op zichzelf staan of aansluiten bij een thema bijeenkomst.
  • We doen een voorbespreking en nabespreking.

Interculturele Effectiviteit

Interculturele Effectiviteit

Ik werd geinterviewd over diversiteit en interculturele effectiviteit.  Trainen en coachen van teams in interculturele vaardigheden kan echt heel noodzakelijk zijn. Dat is vooral nodig in “diverse teams”. 

Diverse teams presteren slechter en beter

Het is een algemene gedachte dat diversiteit goed is voor het werk van teams. En dat is een misverstand. Indien er geen extra aandacht voor is presteert het gemiddelde “niet-diverse “team” (iedereen uit een cultuur) juist beter. Diversiteit kan ook een hindernis zijn.

Uit onder zoek blijkt dat je teams, en de mensen daarin, kunt trainen om met cultuurverschillen om te gaan.  En door diverse teams te trainen in het omgaan met elkaar; in interculturele effectiviteit, gaan diverse teams het juist beter doen. Ze worden creatiever en ze leveren beter werk af.