inclusief werken

voor mensen en organisaties die de kracht van inclusief werken inzetten

van beleid naar inclusief samenwerken

We praten vaak genoeg over diversiteit en inclusie. We verkondigen daarmee een belangrijke boodschap. Een boodschap die ook een beetje “overr mensen heen gaat. De meerderheid van die mensen is bezig het eigen werk goed te doen. De werkvloer: een nieuw idee of een beleidsvoornemen wil je juist bij hun tot leven brengen.

geef betekenis aan inclusie
in een korte workshop

Je kunt mensen vlot bij inclusie betrekken. Je kunt mensen erbij betrekken, ze het laten doen en het ze laten voelen.  Laat mensen meemaken en beleven wat inclusie is.  Laat ze merken dat je gemakkelijk zelf iets aan inclusie kunt doen. Dat doen wij in een workshop van twee uur.

inclusie voelen en ervaren in drie stappen

We geven korte workshops waarin we mensen aan het werk zetten met inclusie. Binnen twee uur hebben mensen er een gevoel bij. En ze kunnen daarna “zelf inclusie doen”. 

1e stap: een gezamenlijke betekenis

Veel verschillende woorden, maar toch hetzelfde …

Mensen krijgen vaak iets verteld over inclusie. Het wordt ze uitgelegd. Dan is inclusie nog niet van de mensen zelf. In de workshop laten we mensen zelf invulling geven aan inclusie. We vragen iedere aanwezige wat inclusie voor hem of haar betekent. En binnen tien minuten zien ze het voor zich. Wat mensen erover denken projecteren we als gezamenlijk beeld.

2 de stap: inclusie is iets wat je zelf voelt en zelf doet

We geven de aanwezige mensen een werk-opdracht. De opdracht waarmee ze een inclusief vraaggesprek gaan voeren. Zij krijgen drie vragen mee voor de oefening waarmee zij in tweetallen een gesprek voeren. Na het uitvoeren van het gesprek praten we na en horen we dit:

Dit ga ik
vanavond thuis  ook doen!

degene die vragen stelt

degene die antwoorden geeft

3 de stap: inclusie vasthouden en meenemen

Iedereen komt lachend terug

Terug in de groep hebben we vooral blij-kijkende-mensen. Dan doen we nog een inclusieve oefening. We vragen daarin  aan mensen hoe ze datgene wat ze gedaan en gevoeld hebben, mee gaan nemen naar hun werk.  Vaak in verbinding met een actueel thema op het werk. De ramen blijken dan echt open te staan en mensen kunnen heel veel bedenken wat ze er mee gaan doen. En dat delen we met alle aanwezigen.

de info: waarom, wat en hoe

Als je echt met medewerkers in gesprek wilt over inclusie.  Als je wilt dat mensen er bij voelen. En als je wilt dat mensen er iets mee gaan doen.

  • We doen deze workshop samen met 12 tot 50 mensen.
  • We geven de workshop online of in levende lijve, met twee begeleiders.
  • De workshop kan op zichzelf staan of aansluiten bij een thema bijeenkomst.
  • We doen een voorbespreking en nabespreking.
Scroll naar boven